پروژه ها
بازگشت
 
بسمه تعالی
با سلام

احتراما لیست تفکیک شده مراکز تجهیز شده توسط پرشیا استیل شامل شرکتها و سازمانهایی کیفیت محور و همگن با آن شرکت محترم به منظور آگاهی و نیز آشنایی با گستره ارائه خدمات پس از فروش در سطح کشور ، به حضور ایفاد میگردد.

پروژه تجهیزات آشپزخانه صنعتی

صنایع نفتی ، پتروشیمی ، برق ، فولاد ، سیمان

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

2

شرکت نفت و گاز پارس

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

3

فاز 2 مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

4

پتروشیمی نوری عسلویه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

5

شرکت پالایش گاز ایلام

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

6

شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

7

شهرک توحید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

8

فاز 4 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

9

فاز 9 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

10

شرکت نفت پارس

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

11

مرکز آموزش نفت محمودآباد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

12

شرکت نفت لاوان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

13

باشگاه شماره 1 شرکت نفت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

14

باشگاه شماره 2 شرکت نفت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

15

باشگاه شماره 3 شرکت نفت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

16

باشگاه آبعلی شرکت نفت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

17

شرکت گاز تبریز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

18

شرکت نفت و گاز پارس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

19

شرکت ملی و مهندسی نفت

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

20

شرکت مپنا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

21

باشگاه نفت شیراز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

22

شرکت دیبا پلیمر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

23

شرکت فولاد البرز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

24

صنایع سیمان گیلان سبز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

25

شرکت سیمان هرمزگان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

26

سیمان شاهرود

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

27

پتروشیمی ایلام

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

28

پتروشیمی اراک

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

29

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

30

پتروشیمی مارون

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

31

شرکت پتروشیمی خراسان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

32

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

33

پتروشیمی اصفهان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

34

پتروشیمی مبین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

35

پتروشیمی لردگان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

36

شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

37

پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

38

پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

39

پتروشیمی امیرکبیر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

40

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

41

شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

42

پتروشیمی فرآورش بندر امام

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

43

پالایشگاه نهم فاز 12 پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

44

مجتمع گاز پارس جنوبی-ستاد مرکزی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

45

محسن قنواتی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

46

پتروشیمی ایلام

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

47

دانشکده نفت اهواز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

48

شرکت گاز استان کردستان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

49

پتروشیمی بیستون

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

50

شرکت گاز استان خراسان شمالی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

51

شرکت انتقال گاز ایران -ستاد مرکزی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

52

شرکت پالایش نفت تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

53

شرکت پتروشیمی نوری

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

54

شرکت ملی گاز ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

55

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

56

شرکت پالایش گاز بید بلند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

57

شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

58

پتروشیمی رجال

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

59

پالایشگاه چهارم عسلویه فاز 6 7 8

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

60

پتروشیمی امیرکبیر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

61

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

62

شرکت نفت پارس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

63

شرکت نفت و گاز پارس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

64

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه اول

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

65

شرکت پتروشیمی خارگ

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

66

شرکت ملی نفت ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

67

نیروگاه قشم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

68

پتروشیمی اروند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

69

شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 8 عملیات انتقال گاز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

70

سازمان پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

71

شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 8 عملیات انتقال گاز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

 

سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

ترابری دخانیات تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

2

شرکت مس آذین سرچشمه کرمان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

3

شرکت همگامان مس سرچشمه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

4

شرکت توسعه نیشکر خوزستان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

5

شرکت فولاد آلیاژی یزد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

6

روزنامه همشهری

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

7

شرکت دخانیات گرگان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

8

شرکت ذوب و احیای روی قشم

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

9

شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

10

شهرداری منطقه 2

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

11

موسسه باستان شناسی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

12

صنایع برق و انرژی صبا

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

13

سازمان اتوبوسرانی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

14

شرکت فلات مرکزی ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

15

اداره دادگستری

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

16

شرکت ساپکو

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

17

شرکت سبحان انکولوژی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

18

مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

19

شهرداری منطقه 6

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

20

شهرداری منطقه 21

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

21

فدارسیون تنیس روی میز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

22

بانک قوامین تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

23

شرکت مس شهر بابک

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

24

نیروگاه آب و برق قشم مپنا

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

25

سازمان مرکزی تامین اجتماعی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

26

سازمان نظام مهندسی شیراز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

26

باغ پرندگان کاشان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

27

شرکت دارویی پخش هجرت

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

28

شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

29

سیمان سامان غرب

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

30

کیترینگ هواپیمایی تابان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

31

مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

32

تهویه گلدیران قشم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

33

شرکت داداش برادر آیدین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

34

تالار پذیرایی ساصد ( صنایع دفاع )

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

35

بهارک زنجانی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

36

شرکت فروسیلیس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

37

سرزمین بازی کورش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

38

عباس رضوی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

39

شرکت فولاد البرز ایرانیان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

40

شرکت الماس هشت بهشت جی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

41

شرکت داده پردازی ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

42

شرکت پخت آفرین پالیز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

43

آریا ترانسفو شرق

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

44

مسجد ولی عصر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

45

شرکت صنعت سازان ایده آل پلاست

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

46

پژوهش و توسعه ناجی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

47

شرکت کروز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

48

داروسازی اسوه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

49

نیرو هوا فضا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

50

شرکت خدماتی فریدون فراز پارس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

51

سفارت الجزایر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

52

شرکت مپنا مکو

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

53

شرکت پاشا فام آذر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

54

شرکت شیمی داروئی دارو پخش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

55

شرکت عایقهای الکتریکی پارس( سهامی عام)

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

56

محمدرضا جلالی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

57

شرکت فولاد البرز ناب

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

58

رضا نظر پناهی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

59

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

60

شرکت یونیلیور ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

61

شرکت مدیریت تولید برق گیلان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

62

شرکت فولاد جهان آرا اروند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

63

اداره کل زندان های استان تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

64

بانک قوامین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

65

شرکت نفیس شیشه 

 تجهیزات و لوازم آشپزخانه

66

شرکت نانو فناوران داروئی الوند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

67

شرکت پیشرو تجارت جم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

68

منطقه پدافند هوایی جنوب- بوشهر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

69

پرس تی وی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

70

شرکت مرغک

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

71

بانک مرکزی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

72

شرکت همگامان مس سرچشمه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

73

شرکت انرژی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

74

شرکت کیترینگ هواپیمایی زاگرس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

75

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین 1

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

76

سعید محمدی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

77

شرکت آبان بسپار توسعه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

78

شرکت نیلپر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

79

شرکت بویلر تجهیزات مپنا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

80

شرکت سامانه گستر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

81

بانک مسکن

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

82

هواپیمائی کاسپین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

83

شرکت سیناژن

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

84

مصطفی بابازاده

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

85

شرکت آرایه های داخلی آشیانه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

86

شرکت بریان نیلی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

87

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

88

وزارت دفاع

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

89

مجتمع صنایع غذایی مائده

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

90

شرکت ایده ال صنعت پویا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

91

شرکت تاش رادیاتور

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

92

شرکت نورد و لوله صفا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

93

شرکت ملی صنایع مس ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

94

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

95

نیروی انتظامی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

96

سازمان خرید سپاه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

97

شرکت لوکوموتیو مپنا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

98

شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

99

حمید فهندژ سعدی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

100

شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 8 عملیات انتقال گاز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

101

موسسه تجارت گستر امین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

102

سردار محتشمیان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

103

شرکت بهاران گل

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

104

شرکت توسعه بازار راسن

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

105

شرکت داداش برادر آیدین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

106

تالار پذیرایی ساصد ( صنایع دفاع )

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

107

شرکت فولاد البرز ایرانیان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

108

شرکت پخت آفرین پالیز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

109

ندامتگاه تهران بزرگ

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

110

شرکت یونیلیور ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

111

شرکت فولاد جهان آرا اروند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

112

اداره کل زندانهای استان تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

113

اسنا یدک

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

114

شرکت پرداخت الکترونیک سامان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

115

مریم جلالی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

116

روزنامه جام جم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

117

شرکت سرمایه گذاری ابرار لاهوت

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

118

بانک مرکزی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

119

شرکت نکا نوین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

120

شرکت ماشین سازی منگان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

121

گروه صنعتی صباح

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

122

بانک سینا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

123

فرماندهی بهداری نیروی زمینی سپاه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

124

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

125

شرکت سل سام آریا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

126

متین موسوی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

127

بهروز امیری (شرکت پانچیک)

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

128

تعاونی معاونت فناوری ریاست جمهوری

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

129

شرکت زامیاد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

130

بانک پارسیان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

131

شرکت نیلپر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

132

شرکت پروفیل ساوه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

133

شرکت همگام خودرو

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

134

شرکت آرایه های داخلی آشیانه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

135

شرکت ایده ال صنعت پویا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

136

مجتمع تفریحی هویزه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

137

شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

138

موسسه تجارت گستر امین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

139

سازمان نظام مهندسی شیراز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

140

نهاد ریاست جمهوری

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

141

مجلس شورای اسلامی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

142

دفتر سازمان بازنشستگی کل کشور

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

143

پارس طیور

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

144

شرکت پیشرو سازمان امین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

145

کیش ایر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

146

حلوا شکری عقاب

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

147

صا ایران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

 

پادگانها ، مراکز نظامی و ...

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

پایگاه ششم شکاری

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

2

نیروی هوا و فضا سپاه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

3

فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

4

فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

5

راهنمائی و رانندگی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

6

نیروی انتظامی جاسک

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

7

سپاه حفاظت هواپیمایی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

8

ستاد مشترک تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

9

کانون بازنشستگان سپاه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

10

ناحیه مقاومت شمال تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

11

نهاد رهبری

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

12

نیروی دریائی ارتش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

13

لشگر زرهی تیپ 82 قزوین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

14

لشگر زرهی تیپ 88 قزوین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

15

پادگان عجب شیر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

16

فرماندهی پشتیبانی وزارت دفاع

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

17

پادگان میثم 1

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

 

تالار و رستورانها

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

سالن 2 رستوران مرقد مطهر امام

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

2

تالار ستاره گراش

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

3

تالار بهروز اصفهان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

4

تالار طاووس اهواز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

5

تالار کسری قم

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

6

تالار لوکس طلایی ورامین

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

7

تالار رضا کرج

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

8

تالار قصر نشاط تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

9

تالار فرهنگیان سبزوار

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

10

رستوران نارنجستان سعادت آباد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

11

رستوران ریحون بهبهان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

12

رستوران مروارید تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

13

رستوران رافایل تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

14

رستوران لیدی برد فشم

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

15

رستوران بلوط فشم تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

16

رستوران دوکوهه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

17

رستوران زیتون سبز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

16

رستوران کاکتوس فشم

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

17

رستوران دادا اصفهان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

18

رستوران آفتاب اصفهان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

19

رستوران میلاد دماوند

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

20

رستوران پردیس کرمانشاه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

21

رستوران شمشیری همدان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

22

رستوران فرحزادی تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

23

رستوران پاپا تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

24

رستوران لوپه تو تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

25

رستوران اصیل تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

26

رستوران برج دنیای نور

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

27

رستوران ته چین

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

28

رستوران رسولی مهاباد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

29

رستوران سیاوش تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

30

رستوران خسروی مشهد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

31

رستوران برج توتونچی مهاباد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

32

رستوران تی نان تی کباب انزلی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

33

رستوران ویلا تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

34

رستوران VIP  شهرک غرب

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

35

رستوران مریم کاشان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

36

رستوران پدیده شاندیز مشهد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

37

رستوران سالن 4 فرودگاه مهرآباد سینار کیش

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

38

رستوران کوروش کیش

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

39

رستوران میزبان آمل

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

40

رستوران مانرو

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

41

رستوران پامنار

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

42

رستوران غذای ایرانی تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

43

رستوران CTO شوشتر

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

44

رستوران مجتمع اطلس کرج

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

45

رستوران شاطر عباس شیراز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

46

رستوران شاندیز تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

47

رستوران شاین تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

48

رستوران جوان تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

49

رستوران میرداماد ارومیه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

50

رستوران سلف سرویس تالار اکباتان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

51

شرکت اکسون سور کیش

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

52

رستوران بخارا تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

53

تهیه غذای ماکارونی تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

54

رستوران گردان برج میلاد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

55

رستوران کوهپایه تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

56

رستوران ایران غذا تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

57

رستوران برمیس تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

58

آشپزخانه مرکزی برج میلاد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

59

رستوران شاندیز ماهان تهران شعبه 1 و 2

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

60

رستوران خوشمزه کیش

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

61

رستوران و سلف سرویس ستاره تهراند

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

62

رستوران لبنان شف

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

 

هتل ها و میهمان سراها

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

هتل پنج ستاره پارمیس کیش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

2

هتل صفائیه یزد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

3

مهمانسرای جم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

4

گردشگری مهمانسرای مروارید سردشت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

5

مجموعه گردشگری امید تابان آسیا

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

6

هتل بزرگ ماهشهر

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

7

هتل تهران درسا

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

8

هتل فاندر چالوس

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

9

هتل جردن تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

10

هتل لاله سرعین

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

11

هتل لیپار چابهار

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

12

هتل صفائیه یزد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

13

هتل پرشیا اهواز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

14

هتل اینترنشنال تبریز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

15

هتل الغدیر مشهد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

16

هتل شرق اوسط عراق

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

17

هتل جهان مشهد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

18

هتل پارسیان آزادی خزر - چالوس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

19

هتل سیمرغ تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

20

هتل میثاق مشهد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

21

هتل پارسیان آزادی خزر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

22

هتل مارین دریای تابان کیش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

23

هتل میثاق مشهد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

24

هتل ایران کیش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

25

فود کورت مجموعه آقای فرش

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

 

 

فست فود ، قنادی و کافی شاپ ها

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

پیتزا پانی ارومیه

تجهیزات و لوازم فست فود

2

پیتزا پدر بزرگ

تجهیزات و لوازم فست فود

3

پیتزا سحر تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

4

پیتزا پولین نوشهر

تجهیزات و لوازم فست فود

5

پیتزا شب نیاوران تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

6

پیتزا فافا ارومیه

تجهیزات و لوازم فست فود

7

پیتزا تمنایی تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

8

پیتزا نادری تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

9

پیتزا مدنی آبادان

تجهیزات و لوازم فست فود

10

پیتزا شهروز ارومیه

تجهیزات و لوازم فست فود

11

پیتزا دالیا رفسنجان

تجهیزات و لوازم فست فود

12

تورنج ساری

تجهیزات و لوازم فست فود

13

آیدا اسلامشهر

تجهیزات و لوازم فست فود

17

برج سفید تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

15

فلفور یزد

تجهیزات و لوازم فست فود

16

برگرذغالی شیراز

تجهیزات و لوازم فست فود

17

دکتر پیتزا کرج

تجهیزات و لوازم فست فود

18

آفتاب اصفهان

تجهیزات آشپزخانه و فست فود

19

بیب رو لواسان

تجهیزات و لوازم فست فود

20

استخر دانش کرج  

تجهیزات آشپزخانه،سرو و کافه

21

توریست برگر اصفهان

تجهیزات و لوازم فست فود

22

پنت بال توچال تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

23

تیزبرگر تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

24

دیاموند قم

تجهیزات کافه و بوفه

25

پائیز تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

26

رحمانی مشهد

تجهیزات و لوازم فست فود

27

لیلی شهروند تهران بیهقی

تجهیزات و لوازم فست فود

28

پالیز نسیم شهر

تجهیزات و لوازم فست فود

29

رویال ارومیه

تجهیزات و لوازم فست فود

30

رویان برگر - نور

تجهیزات و لوازم فست فود

31

VIP شهرک غرب

تجهیزات و لوازم فست فود

32

سالی

تجهیزات و لوازم فست فود

33

خانه غذا رشت

تجهیزات و لوازم فست فود

34

هیوا

تجهیزات و لوازم فست فود

35

کافی شاپ لاتارتین تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

36

قنادی الهیه 33 تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

37

فست فود پیتزا دنی تهران

تجهیزات و لوازم فست فود

38

رستوران ایتالیایی نوما

تجهیزات سرو و بوفه

 

بیمارستانها ، مراکز و مجتمع های درمانی

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

مجتمع توان بخشی امام علی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

2

بیمارستان روانپزشکی تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

3

بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

4

بیمارستان پوست رازی تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

5

بیمارستان امیرالمومنین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

6

بیمارستان آپادانا اهواز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

7

بیمارستان بزرگ نفت اهواز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

8

بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

9

بیمارستان بعثت سنندج

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

10

بیمارستان توحید سنندج

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

11

بیمارستان 524 سنندج

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

12

بیمارستان فارابی مشهد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

13

بیمارستان غرضی سیرجان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

14

بیمارستان امیراعلم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

15

بیمارستان آتیه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

16

بیمارستان بعثت نهاجا تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

17

بیمارستان پیامبران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

18

بیمارستان تهرانپارس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

19

بیمارستان حضرت فاطمه میاندوآب

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

20

بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

21

بیمارستان هاشمی نژاد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

22

بیمارستان لبافی نژاد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

23

بیمارستان خانواده ارتش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

24

بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

25

بیمارستان دهخدا قزوین

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

28

بیمارستان شهید رحیمی بیرجند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

26

بیمارستان عباسی میاندوآب

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

27

بیمارستان17 شهریور آبادان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

28

بیمارستان امام خمینی کنگان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

29

بیمارستان مرکزی طبی کودکان تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

30

بهداری جم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

31

بیمارستان بیستون کرمانشاه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

32

شبکه بهداشت و درمان آذر شهر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

33

شبکه بهداشت و درمان بوکان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

34

شبکه بهداشت و درمان پارس آباد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

35

بیمارستان نفت خارک

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

36

آسایشگاه سالمندان کهریزک

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

37

بیمارستان فرشچیان همدان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

38

بیمارستان حشمتیه سبزوار

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

39

بیمارستان شهید بهشتی همدان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

40

بیمارستان فرقان قم

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

41

بیمارستان نیروگاه قم

تجهیز کامل لوازم آشپزخانه و خط سلف سرویس

42

بیمارستان بنت الهدی بجنورد

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

43

کیلینیک چشم پزشکی بصیر

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

44

بیمارستان امیراعلم تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

45

بیمارستان مهدیه تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

46

بیمارستان فجر ارتش تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

47

بیمارستان شهید بهشتی همدان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

48

بیمارستان امام علی اندیمشک

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

49

بیمارستان شریعتی تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

50

بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

51

بیمارستان نیکوکاری تبریز

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

52

بیمارستان امام رضا تبریز

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

53

بیمارستان آریا اهواز

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

54

بیمارستان امام علی بجنورد

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

55

بیمارستان امداد سبزوار

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

56

بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

57

بیمارستان حشمتیه سبزوار

تجهیز کامل لوازم آشپزخانه و خط سلف سرویس

58

بیمارستان پیامبران تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

59

بیمارستان فرشچیان همدان

تجهیز کامل لوازم آشپزخانه و خط سلف سرویس

60

بیمارستان فرمانیه تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

61

بیمارستان امام رضا بجنورد

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

62

بیمارستان نفت اهواز

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

63

بیمارستان آراد تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

64

بیمارستان البرز کرج

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

65

بیمارستان امام رضا ارومیه

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

66

بیمارستان رازی تربت حیدریه

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

67

بیمارستان الزهرا تبریز

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

68

بیمارستان رسول اکرم رشت

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

69

بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

70

آسایشگاه کهریزک

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

71

بیمارستان بهمن زنجان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

72

بیمارستان چمران اصفهان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

73

بیمارستان عارفیان ارومیه

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

74

بیمارستان آتیه همدان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

75

بیمارستان میلاد

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

76

بیمارستان آذربایجان ارومیه

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

77

بیمارستان بوعلی قزوین

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

78

مرکز آموزشی درمانی ایزدی قم

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

79

بیمارستان دکتر مرتاض یزد

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

80

بیمارستان ولیعصر ناجا

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

81

بیمارستان خاتم الانبیا سلماس

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

82

مرکز آموزشی درمانی ایزدی قم

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

83

بیمارستان روانپزشکی رازی تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

84

بیمارستان عارفیان ارومیه

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

85

بیمارستان ایرانمهر

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

86

بیمارستان تامین اجتماعی شازند

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

87

بیمارستان ساسان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

88

بیمارستان تریتا

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

89

بیمارستان شهید دکتر معیری

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

90

بیمارستان شهید گنجی برازجان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

91

بیمارستان لاله

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

92

بیمارستان فارابی ملکان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

93

بیمارستان جم تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

94

بیمارستان میلاد کاشان

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

95

بیمارستان امام خمینی زابل

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

96

بیمارستان امام خمینی محلات

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

97

بیمارستان خاتم الأنبیاء تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

98

بیمارستان بهلول گناباد

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

99

بیمارستان مردم

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

 

دانشگاهها

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

3

دانشگاه پیام نور واحد ساوه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

4

دانشگاه علمی کاربردی صفا

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

5

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

6

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

7

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

8

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

9

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

10

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

12

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

13

دانشگاه امام حسین

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

14

دانشگاه آزاد واحد اهر

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

15

دانشگاه آزاد واحد ایوان غرب

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

16

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

17

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور رازی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

18

دانشگاه علوم پزشکی کشاورزی منابع طبیعی گرگان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

19

دانشگاه هوائی شهید ستاری

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

20

دانشگاه اصفهان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

21

دانشگاه صنعت نفت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

22

دانشگاه آزاد دزفول

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

23

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

24

دانشگاه تربیت مدرس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

25

دانشکده نفت اهواز

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

26

مجتمع کوی دانشگاه تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

27

پردیس علوم دانشگاه تهران

خرید جزئی تجهیزات آشپزخانه

28

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

29

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

30

دانشگاه صنعتی شریف

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

31

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

32

دانشگاه علوم پزشکی قم

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

33

مجتمع فرهنگی ورزشی سوده

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

34

دانشگاه علامه طباطبایی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

35

خانه معلم کرمانشاه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

36

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

37

موسسه درخت دانش ستوده تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

38

دانشکده بهیاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

39

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

40

اداره کل امور دانشجویی دانشگاه تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

41

دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

42

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

43

مدرسه عالی شهید مطهری تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

44

دانشگاه گیلان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

45

خانه فرهنگیان دامغان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

46

حرم عبدالعظیم حسنی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

47

مؤسسه خیریه روشنگر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

48

دانشگاه سراسری تبریز

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

49

دانشگاه سراسری کردستان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

50

آموزشکده فنی و حرفه ای دارالفنون

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

51

دانشکده فنی فومن

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

52

دانشگاه بوعلی سینا همدان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

53

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

54

دانشگاه محقق اردبیلی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

55

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

56

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

57

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

 

کترینگ ها

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

شرکت پخت آفرین

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

2

کترینگ هواپیمائی فراز نمونه قشم - تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

3

کترینگ هواپیمائی فراز نمونه قشم - کیش

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

4

کترینگ هواپیمائی ایران ایر (مهرآّباد)

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

5

کترینگ هواپیمائی فراز نمونه قشم - قشم

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

6

کیترینگ هواپیمائی زاگرس

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

7

کترینگ جزایری کاشان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

8

کترینگ ارغوان تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

 

شرکتها ، موسسات و اماکن خصوصی

ردیف

نام سازمان

تجهیز شده به گروه محصولات

1

شرکت لوله صفا ساوه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

2

شرکت نورد گرم سمنان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

3

شرکت شیبا قزوین

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

4

شرکت پیشرو سیکلت

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

5

شرکت شمیم خوشگوار

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

6

شرکت ایران فارما تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

7

شرکت انهار حیاط کرمان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

8

شرکت تسکو عسلویه

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

9

شرکت دارو پات

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

10

شرکت سیمیا

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

11

شرکت دانه پاک خزر

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

12

شرکت نیرپارس

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

13

شرکت ماهان تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

14

ایساتیس تهران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

15

شرکت عالیفرد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

16

شرکت کناف ایران

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

17

شرکت آرین جین

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

18

شرکت آریان فولاد

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

19

شرکت مدیران صنعتی استان مرکزی

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

20

شرکت گلنان پوراتوس

تجهیزات و لوازم سلف سرویس

21

برج طالقانی کرج

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

22

دبستان پیوند ادب

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

23

دبستان نامی تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

24

مدرسه راهنمائی پیوند ادب

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

25

مدرسه رزمندگان بم کرمان

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

26

موبی دیک تهران

تجهیزات و لوازم آشپزخانه مرکزی

27

بنیاد خیریه زینب کبری

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

28

شرکت صنایع بهشهر

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

29

شرکت آریا افق اروند

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

30

شرکت دینا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

31

شرکت فرادید دینا

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

32

صنایع غذائی 777

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

33

شرکت پارس سرام

تجهیزات و لوازم آشپزخانه

34

شرکت خدمات هوائی پارس

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

35

کارخانه نفیس شیشه تاکستان

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

36

استخر دانش کرج

تجهیزات و لوازم سلف سرویس و آشپزخانه

37

زنجیره ای حاجی بابا

تجهیزات و لوازم سرو بستنی

38

لاریسا

تجهیزات و لوازم قنادی

39

شرکت صنایع غذایی مارینا کیش

تجهیزات و لوازم قنادی

40

هایپر مارکت احمدی مشهد

تجهیزات و لوازم قنادی

41

شرکت سرمایه گزاری کیان پرتال

تجهیزات و لوازم قنادی