پروژه ها
کترینگ هواپیمایی فراز قشم
بازگشت
شرکت پرشیااستیل به عنوان اولین طراح وتجهیزکننده کترینگ هواپیمایی در ایران با اصول و استاندارد HACCP افتخار همکاری با کترینگ هواپیمایی فراز قشم در بخش خط پخت غذا را داشته است.