درباره ما استانداردها
طرح صنعتی
بازگشت
طرح صنعتی
ثبت طرح های صنعتی فعالیت صادقانه تجاری و رقابت عادلانه را تشویق میکند ضمن اینکه به نوبه خود تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبائی شناختی جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد. شرکت پرشیا استیل، در سال 1395 اقدام به ثبت طرح اولین ترولی بیمارستانی ساخته شده در کشور نموده است تا با اطمینان خاطر در خصوص ارتقا کیفیت این محصول اقدام نماید.