درباره ما
نمایشگاه ها
بازگشت

 

 

 
 
 

 

  

 

       

  یازدهمین نمایشگاه  صنایع و تجهیزات آشپزخانه
حمام و سونا و استخر 92


 

 

       
 
 دهمین نمایشگاه صنایع تجهیزات حمام و سونا و استخر
 91سال


 

 

         
  
چهاردهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان
سال 1393
 

 

 

       

چهاردهمین نمایشگاه  بین المللی هتل و رستوران
سال 1395

 

 

 
 

 


هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان
رشت 1392


 هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات
آشپزخانه حمام و سونا و استخر
اردیبهشت 1389


شانزدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان
شیراز خرداد 1393