پروژه ها
رستوران کوروش کیش
بازگشت

این رستوران با استفاده از تجهیزات صنعتی و طبخ غذای ایرانی و کیفیت مناسب توانسته میزبان مسافران جزیره کیش باشد.