پروژه ها
شرکت تجارت گستر امین
بازگشت

شرکت تجارت گستر امین به عنوان  یکی از مراکز تجاری کشور می باشد که توسط شرکت پرشیا استیل تجهیز گردیده است ، این تجهیزات  شامل 15 فر بخار پز  صنعتی می باشد که با استاندارد صنعتی در پخت طراحی ، اجرا و پیاده سازی گردیده است.