پروژه ها
فست فود گردسوز
بازگشت

نمونه ی آشپزخانه باز پخت زنده  در حضور مشتری در رستوران گردسوز برای غذاهای فرنگی توسط شرکت پرشیا استیل تولید کننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی