درباره ما استانداردها
(گواهی تحقیق و توسعه (وزارت صنعت، معدن و تجارت
بازگشت

 

 

 

 

گواهینامه تحقیق و توسعه   
دارای پروانه کسب تولیدی به شماره 0169225014 مورخ 20/12/1393 از نظر تشکیلات سازمانی ، امکانات آزمایشگاهی ، تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی متخصص ، از توانمندی لازم جهت انجام فعالیت های تحقیقات توسعه ای و کاربردی برخوردار می باشد. بر اساس ضوابط ایجاد واحد تحقیق و توسعه ، این گواهی به شرکت پرشیا استیل اعطا می گردد.