پروژه ها
رستوران گردان برج میلاد
بازگشت

  بازسازی مجدد آشپزخانه  و رستوران گردان برج میلاد توسط شرکت پرشیا استیل به همراه  مشاوره در بحث طراحی خاص تجهیزات آشپزخانه موجب کاهش انرژی برق و همچنین به روزآوری و بازسازی بسیاری از تجهیزاتی که در حال حاضر در حال کار می باشند شده است. که این موضوع نشان از قدرت شرکت پرشیا استیل در بخش خدمات پس از فروش و همچنین طراحی تجهیزات خاص دارد.