درباره ما نمایندگی ها
دیک
بازگشت
 

آلمان تولیدکننده انواع چاقو و وسایل برش F.DICK شرکت

 

چرا F.DICK؟

تفاوتهای کیفی شرکت F.DICK آلمان تولیدکننده اوناع چاقو و وسایل برش با بهره گیری از بالاترین تکنولوژی  در طراحی و ساخت چاقو و وسایل برش با بهره گیری از بالاترین تکنولوژی در طراحی و ساخت چاقو های حرفه ای پیشرو در این صنعت می باشد. 
 

       

تجهیزات جانبی اشپزخانه و پخت